top of page

Projekt

Utöver fotografering har jag funnit mig i projekt som involverar allt från att bygga upp varumärken till hemsidor, skapa produkter till att designa butiksinredningen, göra loggor och skapa koncept och storytelling för företag. För mig betyder helheten allt, det är där man knyter samman det visuella med ett starkt koncept och en intressant storytelling.

bottom of page